Mitä hyvää ja huonoa on Gantt kaaviossa?
eezeplan
Kokeile ilmaiseksi

Mitä hyvää ja huonoa on Gantt kaaviossa?

Jo 1800 -luvulla kehitetyssä janakaaviossa on paljon hyvää mutta täydellinen se ei ole.

Edut

Visuaalisuus

Ganttin kaavion merkittävin etu on visuaalisuus, joka auttaa hahmottamaan projektin aikataulun yhdessä kaikkien vaadittavien työvaiheiden kanssa kerralla alusta loppuun.

Helppo tapa luoda aikataulu

Kaaviossa olevat palkit osoittavat, minkä ajanjakson aikana tietty tehtävä tai tehtäväjoukko suoritetaan. Tämä voi auttaa sinua näkemään asiat oikein näkökulmasta. Kaavio myös selkeyttää tehtävien järjestystä ja riippuvuutta toisistaan.

Tehtävien riippuvuus toisistaan

Gantt kaaviota luodessa joudut miettimään ja merkitsemään tehtävien riippuvuuden toisistaan. Joskus jo tässä vaiheessa projektipäällikkö huomaa asioita, jotka voivat vaikuttaa projektisuunnitelmaan ja aikatauluihin.

Yksinkertaisuus

Jo vilkaisu Gantt kaavioon antaa paljon tietoa projektin tehtävistä ja aikatauluista.


Haitat

Monimutkaisuus

Projektista, tehtävien määristä ja niiden riippuvuuden toisistaan voi aiheuttaa sen, että Gantt kaavioista tulee erittäin monimutkainen. Tällöin se ei enää aja tehtäväänsä yksinkertaisena ja visuaalisena näkymänä projektin vaiheista.

Kaavio ei kerro tarpeeksi

Palkit kertovat tehtävään tarvittavan ajan päivissä mutta eivät sitä kuinka paljon resursseja tehtävään kuluu (tunteja, henkilöitä, tms). Palkkien pituudet voivat näiltä osin hämätä lukijaa.

Kaaviota pitää päivittää toistuvasti

Usein projektin tehtävät siirtyvät tai myöhästyvät ja tämä voi aiheuttaa lisätyötä kaavion toistuvassa päivittämisessä.