6 projektinhallinnan trendiä vuodelle 2020
eezeplan
Kokeile ilmaiseksi

6 projektinhallinnan trendiä vuodelle 2020

1. Projektienhallinta siirtyy pilvipalveluihin

Projektienhallinnan siirtyminen pilvipalveluihin nopeutuu entisestään. Projektihallinta muuttuu dokumenteista (tiedostoista) älykkääksi pilvipalveluksi, jossa kaikki projektijäsenet ovat tietoisia projektin tilanteesta ja omista vastuualueistaan. Muistioiden lukemisen tarve vähenee.

2. Automatiikka lisääntyy

Älykkäämmät projektinhallintaohjelmistot tuottavat projektijäsenille tietoa automaattisesti. Palvelut muistuttavat projektijäseniä tehtävistä ja niiden määräajoista. Tarvittaessa palvelut lähettävät myös varoituksia projektipäällikölle. Älykkäät pilvipalvelut vartioivat projektia ja sen aikatauluja.

3. Etätyö lisääntyvät

Koska projektinhallinta siirtyy yhä enemmän keskitettyihin pilvipalveluihin, niin se mahdollistaa myös projektijäsenien etätyön. Etätyön mahdollisuus riippuu tietysti projektityypistä ja projektijäsenen tehtävästä. Lähes kaikissa projekteissa osa projektijäsenistä pystyy kuitenkin työskentelemään etänä.

4. Projektinhallintaohjelmistojen käytettävyys paranee

Erityisesti projektit, joissa työskentelee usean eri yrityksen asiantuntijoita, tarvitsevat pilvipalveluita joiden omaksuminen on nopeaa. Yrityksien sisäiset järjestelmät voivat olla monimutkaisempia, koska samat työntekijät käyttävät palveluita kauan ja koulutukseen voidaan satsata enemmän.

5. Reaaliaikainen tiedonkulku

Projektijohto ja projektiryhmä näkevät reaaliaikaisesti projektien tilanteen. Heidän ei enää tarvitse odottaa erillisiä raportteja tai muistioita. Tieto on jatkuvasti saatavilla 24/7.

6. Projektit ovat avoimempia

Projektihallintaohjelmistojen käytettävyyden parantuessa ja palveluiden siirtyessä pilvipalveluiksi, projekteista tulee entistä avoimempia. Kaikki projektin sidosryhmät voidaan kutsua projektiin, myös tilaaja. Vähitellen työläät VPN yhteydet yrityksien tiedostopalvelimiin poistuvat lopullisesti.